adab berinteraksi dengan lawan jenis

Adab Interaksi dengan Lawan Jenis

Gamisjilbabsyari.com – Di dalam kehidupan sehari-hari, seorang manusia pasti membutuhkan adanya interaksi sosial, yakni hubungan komunikasi antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi. Di dalam…

Hak orang tua terhadap anak dan hak anak terhadap orang tua

Allah berfirman di dalam Al Quran surah An Nisaa ayat 36; “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa,…

Pahala di Balik Hijab

Hijab merupakan kewajiban bagi setiap muslimah yang sudah baligh atau dewasa. Memakai hijab diwajibkan atasnya apabila seorang muslimah berada di depan non mahramnya. Hijab wajib diulurkan…

Makhorijul Huruf Hijaiyah, Materi Kelas Tahsin Pemula

Makhorijul huruf merupakan tempat keluarnya huruf dalam melafalkan huruf al-Qur’an. Mengetahui tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyyah adalah sangat penting karena hal ini menjadi dasar dalam melafalkan huruf…

Perhatikan 6 Benda berikut yang Sebaiknya tidak ada di dalam Rumah

Di antara manusia, banyak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhan dan memandang dunia tempat pelampiasan hawa nafsu sebagai permainan. Mereka berjalan di rel rel setan…